Disclaimer

Op deze pagina vindt je de disclaimer van www.soepaalsmeer.nl. waarmee wij je informeren onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Juistheid

Wij streven naar een zo correct mogelijke weergave van onze producten, diensten en prijzen. Eventuele aanwijsbare typfouten, dan wel systeemtechnische fouten kunnen geen aanleiding zijn tot het veronderstellen of claimen van een overeenkomst.
Daar wij streven naar een actuele website met volledige en juiste informatie kunnen wij voor eventuele fouten of onvolledige informatie geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Geen garantie

Alle producten en informatie op www.soepaalsmeer.nl bieden wij je aan zonder enige vorm van garantie. Al onze producten en informatievoorziening kunnen wij verwijderen en wijzigen zonder de verplichting daaromtrent mededeling te doen.
Voor informatie die wij plaatsen door middel van zogenaamde hyperlinks kunnen wij niet garant staan of aansprakelijk voor worden gesteld.

Intellectueel eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Soep Aalsmeer is het niet toegestaan om foto’s, teksten of andere informatie van onze website te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden. Het intellectueel eigendom hiervan berust bij Soep Aalsmeer.
Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.

Pin It on Pinterest